Gratis schatting

Asbestattest: wanneer nodig?

Asbestkeuringen in Vlaanderen zijn essentieel voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid. Asbest, een materiaal dat vroeger veel werd gebruikt in bouwmaterialen, is schadelijk voor de gezondheid wanneer het beschadigd raakt en vezels vrijgeeft die ingeademd kunnen worden.

Vanaf november 2022, zijn in Vlaanderen eigenaren van gebouwen ouder dan 2001 verplicht een asbestattest te laten opstellen bij verkoop. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige. Tegen 2032 dient bovendien elke constructie in Vlaanderen dat gebouwd werd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. Ook als u niet van plan bent te verkopen. Voor de gemene delen in appartementsgebouwen gaat de verplichting in op 1 mei 2025.

De keuring omvat een grondige inspectie van het gebouw om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen te identificeren en te beoordelen. Vervolgens wordt een rapport opgesteld dat de toestand en de risico's van de gevonden asbestmaterialen beschrijft, samen met aanbevelingen voor veilige verwijdering of beheer.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren en zo gezondheidsproblemen te voorkomen. 


Asbestattest: wanneer nodig?