Gratis schatting

De opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een krediet

De opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een krediet is één van de meest voorkomende voorwaarden bij een verkoopovereenkomst. In het geval je geen lening kan krijgen, kan je door deze voorwaarde als kandidaat-koper de verkoop "opschorten" (lees: annuleren), en dit (meestal) zonder extra kosten.

Wat moet er zoal staan in die voorwaarde:

  • het maximale bedrag dat je wil financieren
  • de termijn binnen dewelke de bank je financiering moet toekennen (en dus ook de maximale looptijd van de voorwaarde)
  • op welke wijze de kandidaat-koper de verkoper moet inlichten over de toekenning of weigering van de financiering

Tip 1: geef zeker al bij het uitbrengen van je bod aan of je een opschortende voorwaarde wenst voor het bekomen van een financiering

Tip 2: ga bij aanvang van je zoektocht zeker eerst eens langs bij de bank of de hypotheekwinkel om je leningscapaciteit te berekenen.

Opgelet: veel verkopers willen liever verkopen zonder deze voorwaarde.

Een voorbereide koper (die geen opschortende voorwaarde voor een financiering wenst) heeft dus meer slaagkans dat zijn bod aanvaard wordt.

De opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een krediet