Gratis schatting

Moet er een waarborgsom worden betaald en hoeveel bedraagt deze?

Bij het huren van een woning is het gebruikelijk, doch niet verplicht, dat de huurder een waarborgsom (ook wel bekend als huurwaarborg) vestigt. De waarborgsom dient als een vorm van zekerheid voor de verhuurder en kan worden gebruikt om eventuele schade aan de woning te dekken of onbetaalde huur te verrekenen.

In België is de maximale waarborgsom wettelijk vastgelegd. Voor een huurovereenkomst van een hoofdverblijfplaats, getekend na 01/01/2019, bedraagt de maximale waarborgsom momenteel drie maanden huur. Dit betekent dat de verhuurder niet meer dan het equivalent van drie maanden huur als waarborgsom mag vragen.

Het is echter mogelijk dat de verhuurder een lagere waarborgsom vraagt of afwijkt van het maximale bedrag, maar de waarborgsom kan nooit hoger zijn dan drie maanden huur.

Het exacte bedrag van de waarborgsom wordt doorgaans vastgelegd in het huurcontract tussen de huurder en de verhuurder. Het is belangrijk om dit aspect zorgvuldig te bespreken en overeen te komen voordat het huurcontract wordt ondertekend.

De huurder mag zelf kiezen hoe hij de waarborg stelt (combinaties zijn niet mogelijk) :

  1. op een geblokkeerd bankrekening
  2. via een bankwaarborg
  3. via tussenkomst OCMW
  4. persoonlijke borgstelling

Bij het beëindigen van het huurcontract en na een plaatsbeschrijving, waarin eventuele schade wordt vastgesteld, wordt de waarborgsom terugbetaald aan de huurder, verminderd met eventuele schadevergoedingen of onbetaalde huur.

Opgelet : voor een huurovereenkomst van een hoofdverblijfplaats, getekend vóór 01/01/2019, kan het zijn dat de waarborg slechts 2 maanden huur bedraagt.

Moet er een waarborgsom worden betaald en hoeveel bedraagt deze?