Gratis schatting

Hoeveel bedraagt de schadevergoeding bij een opzeg door de huurder bij een 9-jarig contract?

In Vlaanderen gelden specifieke regels met betrekking tot de opzegvergoeding bij een lange termijn huurcontract, ook wel een 9-jarig huurcontract genoemd. De opzegvergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de huurder reeds in het pand heeft verbleven. Om te voorkomen dat een huurder te pas en te onpas huurcontracten sluit en beëindigt en om de verhuurder m.a.w. enige garantie te geven in verband met de duur van de overeenkomst, voorziet de wet dat de verhuurder recht heeft op een vergoeding als de huurder de huur beëindigt tijdens de eerste drie jaar.

Deze vergoeding bedraagt:

·        Drie maanden huur als de huur door de opzegging tijdens het eerste jaar eindigt;

·        Twee maanden huur als de huur eindigt in de loop van het tweede jaar;

·        Eén maand huur als de huur door de opzegging eindigt gedurende het derde jaar.

Indien de huur eindigt na het derde jaar is er geen schadevergoeding voor de beëindiging van de huurovereenkomst.

Opgelet : Wanneer het huurcontract aangaande een hoofdverblijfplaats niet (tijdig) geregistreerd is, geldt er een bijzondere regeling. 

Ter herinnering : de huurder dient de huurovereenkomst steeds schriftelijk en aangetekend op te zeggen en rekening houden met een opzegperiode van 3 maanden.


Hoeveel bedraagt de schadevergoeding bij een opzeg door de huurder bij een 9-jarig contract?